Από τους μετασχηματισμούς - Ξαγοράρης Παντελής

Ξαγοράρης Παντελής (1929 - 2000)

Από τους μετασχηματισμούς, 1984

Σχέδιο υπολογιστή σε χαρτί, 115,5 x 80,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.7059
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: