Απρίλιος 1967 - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Απρίλιος 1967, 1967

Μπρούντζος, 29 x 26 x 42 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12855

Μοιραστείτε: