Άρμα - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Άρμα, 1976

Μπρούντζος, 185 x 124 x 65 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11755

Μοιραστείτε: