Άρμα - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Άρμα, 1955

Πωρόλιθος, 115 x 74 x 23 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11613
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: