Άρμα - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Άρμα, 1960

Τερακότα, 18,5 x 17,5 x 9 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.10822

Μοιραστείτε: