Χωριάτικα σπίτια - Γύζης Νικόλαος

Γύζης Νικόλαος (1842 - 1901)

Χωριάτικα σπίτια

Παστέλ σε σκούρο χαρτί, 19 x 25 εκ.

Αρ. Έργου: Π.561/5

Μοιραστείτε: