Peasant’s Houses - Gyzis Nikolaos

Gyzis Nikolaos (1842 - 1901)

Peasant’s Houses

Pastel on black paper, 19 x 25 cm

Inv. Number Π.561/5

Share: