Δάφνη I - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Δάφνη I, 1963

Μπρούντζος, 175 x 53 x 43 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12790
Εκτίθεται: Κουμαντάρειος Πινακοθήκη

Μοιραστείτε: