Δάφνη II - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Δάφνη II, 1989

Μπρούντζος, 396 x 140 x 140 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12727

Μοιραστείτε: