“Διάφορες μονομανίες τρελών πολιτικών” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Διάφορες μονομανίες τρελών πολιτικών”, 1832

Από την ενότητα "Le Charenton Ministeriel" ("Το υπουργικό φρενοκομείο")

Επιζωγραφισμένη λιθογραφία σε χαρτί, 32,5 x 54,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2515

Μοιραστείτε: