Δύο κοπέλες σε βάρκα στον ποταμό Ίζαρ - Αργυρός Ουμβέρτος

Αργυρός Ουμβέρτος (1884 - 1963)

Δύο κοπέλες σε βάρκα στον ποταμό Ίζαρ, 1912 - 1928

Υδατογραφία, 38 x 32 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.1307

Μοιραστείτε: