“Είδα ιστάμενον άνθρωπον ενδεδυμένον κατά το ήμισυ εύρωπαϊστί και καπνίζοντα […]”. - Ράλλης Θεόδωρος

Ράλλης Θεόδωρος (1852 - 1909)

“Είδα ιστάμενον άνθρωπον ενδεδυμένον κατά το ήμισυ εύρωπαϊστί και καπνίζοντα […]”., πριν το 1892

Εικονογράφηση για το διήγημα του Δημ. Βικέλα "Λουκής Λάρας", 1879

Γκουας και αραιωμένο μελάνι σε χαρτόνι, 42 x 26,5 εκ.

Δωρεά Δημητρίου και Σαπφούς Μπαλάνου

Αρ. Έργου: Π.3720/3

Μοιραστείτε: