Εικόνα - Κεσσανλής Νίκος

Κεσσανλής Νίκος (1930 - 2004)

Εικόνα, 1962

Λάδι σε μουσαμά, 54,5 x 33 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3972
Εκτίθεται: Παράρτημα Κέρκυρας

Μοιραστείτε: