Εμμανουήλ Ευστρατίου (εκμαγείο από τον ομώνυμο οικογενειακό τάφο στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας) - Φιλιππότης Δημήτριος

Φιλιππότης Δημήτριος (1834 - 1919)

Εμμανουήλ Ευστρατίου (εκμαγείο από τον ομώνυμο οικογενειακό τάφο στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας), 1882

Εκμαγείο από τον τάφο του Εμμανουήλ Ευστρατίου στο Α΄ Νεκροταφείο της Αθήνας

Γύψος, 190 x 73 x 31 εκ.

Αρ. Έργου: ΕΚ.3

Παράλληλα με τις ελεύθερης έμπνευσης ρεαλιστικού περιεχομένου συνθέσεις, ο Φιλιππότης δημιούργησε και έργα από παραγγελίες, όπως ορισμένα από τα πιο αξιόλογα ταφικά μνημεία στο Α΄ Νεκροταφείο. Στα έργα αυτά, συνήθως, ρεαλιστικά αποδοσμένες μορφές εντάσσονται σε κάποιο αρχαιοπρεπές πλαίσιο, όπως στήλες ή ναΐσκους. Το εκμαγείο της μορφής του Εμμανουήλ Ευστρατίου (1882) από τον ομώνυμο τάφο δίνει μια χαρακτηριστική εικόνα του ύφους που επέβαλε στην επιτύμβια γλυπτική.

Ο ρεαλισμός της μορφής του Εμμανουήλ Ευστρατίου, που ξεκινά από τα ενδύματα και τις επιμέρους λεπτομέρειες, κορυφώνεται στο κεφάλι, με την ελαφρά κλίση μπροστά, και στην έκφραση του προσώπου, με τα τονισμένα ζυγωματικά, τα βαθουλωμένα μάγουλα, που δίνουν μεγαλύτερη έμφαση στο σφιγμένο στόμα, κυρίως όμως με το στοχαστικό βλέμμα, που φανερώνει βαθειά συγκέντρωση και ενδοσκόπηση.

Το εκμαγείο περιήλθε στη συλλογή το 1980, με ενέργειες του διευθυντή Δημήτρη Παπαστάμου. Το 1979 ο Δημήτρης Παπαστάμος είχε ζητήσει από τον δήμαρχο της Αθήνας, Δημήτρη Μπέη να επιτραπεί η λήψη γύψινων εκμαγείων από επιτύμβια γλυπτά του Α΄ Νεκροταφείου, επισημαίνοντας τον κίνδυνο καταστροφής τους, όπως και άλλων μαρμάρινων έργων τέχνης που βρίσκονταν σε υπαίθριους χώρους. Ο Δημήτρης Μπέης δέχθηκε την πρόταση και η Πινακοθήκη προχώρησε στη δημιουργία 11 εκμαγείων από τα πιο χαρακτηριστικά και αξιόλογα μνημεία της επιτύμβιας γλυπτικής της τελευταίας περίπου τριακονταετίας του 19ου αιώνα, εμπλουτίζοντας έτσι τη συλλογή και με έργα ταφικής γλυπτικής.

Μοιραστείτε: