“Ένας αληθινός ερασιτέχνης” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Ένας αληθινός ερασιτέχνης”, 1847

Από την ενότητα "Les bons bourgeois" ("Οι καλοί αστοί")

Λιθογραφία σε χαρτί, 34,5 x 26,5 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2546

Μοιραστείτε: