“Ένας διορισμός” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Ένας διορισμός”, 1845

Από την ενότητα "Les beaux jours de la vie" ("Οι ωραίες ημέρες της ζωής")

Λιθογραφία σε χαρτί, 32 x 24 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2524

Μοιραστείτε: