Ερέχθειο. Τομή βάσης της βόρειας πρόστασης, πλοχμός - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)
Τσίλλερ Ερνέστος

Ερέχθειο. Τομή βάσης της βόρειας πρόστασης, πλοχμός, 1864

Μολύβι σε χαρτί, 49 x 38,7 εκ.

Αρ. Έργου: Ζ.353

Μοιραστείτε: