Τομή βάσεως της βορείας πλευράς του Ερεχθείου - Ziller Ernst

Ziller Ernst (1837 - 1923)

Τομή βάσεως της βορείας πλευράς του Ερεχθείου, 1864

Pencil on paper, 49 x 38,7 cm

Inv. Number Ζ.353

Share: