Έρωτας που σπάζει το τόξο του - Βρούτος Γεώργιος

Βρούτος Γεώργιος (1843 - 1909)

Έρωτας που σπάζει το τόξο του, [π. 1896]

Μάρμαρο, 107 x 67 x 97 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5276

Μοιραστείτε: