Ερωτικά επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία: Φιλοδήμου V 123 - Κατσουλίδης Τάκης

Κατσουλίδης Τάκης (1933)

Ερωτικά επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία: Φιλοδήμου V 123, 1979

"Δέκα ερωτικά επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία", 10 λιθογραφίες, έκδοση του ιδίου.

Έγχρωμη λιθογραφία σε χαρτί, 33,5 x 23,5 εκ.

Δωρεά Τ. Κατσουλίδη

Αρ. Έργου: Π.6211/2

Μοιραστείτε: