Ερωτικά επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία: Ηδύλου V 199 - Κατσουλίδης Τάκης

Κατσουλίδης Τάκης (1933)

Ερωτικά επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία: Ηδύλου V 199, 1979

"Δέκα ερωτικά επιγράμματα από την Παλατινή Ανθολογία", 10 λιθογραφίες, έκδοση του ιδίου.

Έγχρωμη λιθογραφία σε χαρτί, 33,3 x 23,5 εκ.

Δωρεά Τ. Κατσουλίδη

Αρ. Έργου: Π.6211/1

Μοιραστείτε: