Εσωτερικό στην Αίγινα - Καραγάτση Νίκη

Καραγάτση Νίκη (1914 - 1986)

Εσωτερικό στην Αίγινα, 1959

Κόλλα με χρώματα σε σκόνη σε στρατσόχαρτο επικολλημένο σε χάρντμπορντ, 65 x 85 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας

Αρ. Έργου: Π.2889

Μοιραστείτε: