Εσθήρ και Ασσουήρος - Giordano Luca

Giordano Luca (1632 - 1705)
Τζορντάνο Λούκα

Εσθήρ και Ασσουήρος, π. 1655 - 1660

Λάδι σε μουσαμά, 186 x 172 εκ.

Δωρεά Πολυτεχνείου

Αρ. Έργου: Π.137
Εκτίθεται: Κεντρικό Κτήριο

Μοιραστείτε: