“Εθάψαμεν τον νεκρόν μας εις τάφον ταπεινόν και ανεπίγραφον […]”. - Ράλλης Θεόδωρος

Ράλλης Θεόδωρος (1852 - 1909)

“Εθάψαμεν τον νεκρόν μας εις τάφον ταπεινόν και ανεπίγραφον […]”., πριν το 1892

Εικονογράφηση για το διήγημα του Δημ. Βικέλα "Λουκής Λάρας", 1879

Γκουας και αραιωμένο μελάνι σε χαρτόνι, 14 x 18 εκ.

Δωρεά Δημητρίου και Σαπφούς Μπαλάνου

Αρ. Έργου: Π.3720/5

Μοιραστείτε: