Εξώφυλλο του λευκώματος με 50 φύλλα: “Histoire ancienne” [“Aρχαία Ιστορία”] - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

Εξώφυλλο του λευκώματος με 50 φύλλα: “Histoire ancienne” [“Aρχαία Ιστορία”], 1841 - 1843

Από τη σειρά "Histoire ancienne" ("Aρχαία Ιστορία") σε 50 φύλλα

Λιθογραφία, 34 x 26 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3685/1-25

Μοιραστείτε: