Φιγούρα - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Φιγούρα, 1961

Μπρούντζος, 137 x 41 x 44 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2700

Μοιραστείτε: