Γαλαξίας - Βυζάντιος Κωνσταντίνος (Ντίκος)

Βυζάντιος Κωνσταντίνος (Ντίκος) (1924 - 2007)

Γαλαξίας

Λάδι σε μουσαμά, 113,5 x 145 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Παιδείας (από την Η΄ Πανελλήνιο)

Αρ. Έργου: Π.3348

Μοιραστείτε: