Γερασμένη Αφροδίτη - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Γερασμένη Αφροδίτη, 1978

Μπρούντζος, 129 x 47 x 24 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12711

Μοιραστείτε: