Γυναίκα στην πόρτα - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Γυναίκα στην πόρτα, 1963

Μπρούντζος, 148 x 80 x 31 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11761

Μοιραστείτε: