Γυναικεία ανακεκλιμένη μορφή - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Γυναικεία ανακεκλιμένη μορφή, 1965

Μπρούντζος, 54 x 182 x 70 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12788

Μοιραστείτε: