“Γυναικεία λουτρά” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Γυναικεία λουτρά”, 1841

Από την ενότητα "Les Baigneurs" ("Οι λουόμενοι")

Λιθογραφία σε χαρτί, 25,5 x 34,3 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2531

Μοιραστείτε: