Γυναικεία μορφή σε χορευτική στάση - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Γυναικεία μορφή σε χορευτική στάση, 1958

Τερακότα, 35 x 15,5 x 8 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.10838

Μοιραστείτε: