Η δίνη της ζωής - Καστριώτης Γεώργιος

Καστριώτης Γεώργιος (1899 - 1969)

Η δίνη της ζωής, 1956

Ειδικό μίγμα, 108 x 128 x 68 εκ.

Δωρεά Μαίρης Γ. Καστριώτου

Αρ. Έργου: Π.4599

Μοιραστείτε: