“Η εκκλησία, ή μάλλον ειπείν το παρεκκλήσιόν μας, είχεν ανεγερθή υπό του προπάππου της μητρός μου […]”. - Ράλλης Θεόδωρος

Ράλλης Θεόδωρος (1852 - 1909)

“Η εκκλησία, ή μάλλον ειπείν το παρεκκλήσιόν μας, είχεν ανεγερθή υπό του προπάππου της μητρός μου […]”., πριν από το 1892

Εικονογράφηση για το διήγημα του Δημ. Βικέλα "Λουκής Λάρας", 1879

Αραιωμένο μελάνι σε χαρτί, 20,5 x 34,5 εκ.

Κληροδότημα Αλεξάνδρου Οικονόμου

Αρ. Έργου: Π.1910

Μοιραστείτε: