“Η Εστέλ και ο Νεμορέν το 1857” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Η Εστέλ και ο Νεμορέν το 1857”, 1857

Από την ενότητα "Croquis d'ete" ("Καλοκαιρινά σκίτσα")

Λιθογραφία σε χαρτί, 27,5 x 35 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2557

Μοιραστείτε: