“Η καλή γιαγιά” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Η καλή γιαγιά”, 1835

Λιθογραφία σε χαρτί, 34 x 25 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2516

Μοιραστείτε: