Η κοιλάδα του Μάρνη στο Καρνετέν - Camberlin Camille

Camberlin Camille (1891 - ;)
Καμπερλέν Καμίγ

Η κοιλάδα του Μάρνη στο Καρνετέν, πριν το 1949

Λάδι σε ξύλο, 45 x 32 εκ.

Δωρεά του καλλιτέχνη

Αρ. Έργου: Π.1342

Μοιραστείτε: