Αφού τέλειωσε το δημοτικό σχολείο, άρχισε διακοσμητικές εργασίες.

Εκθέτει από το 1945 και παίρνει μέρος σε πολλά Salons.

Μοιραστείτε: