“Η μανία με τα πνεύματα” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Η μανία με τα πνεύματα”, 1853

Από την ενότητα "La fluidomanie" "Η μανία με τα πνεύματα"

Λιθογραφία σε χαρτί, 26,3 x 34 εκ.

Αρ. Έργου: Π.2551

Μοιραστείτε: