“Η νέα στολή των αμαξάδων στην Κωνσταντινούπολη. Ούτε άνδρες ούτε γυναίκες, όλοι ευνούχοι” - Daumier Honore

Daumier Honore (1810 - 1879)
Ντωμιέ Ονορέ

“Η νέα στολή των αμαξάδων στην Κωνσταντινούπολη. Ούτε άνδρες ούτε γυναίκες, όλοι ευνούχοι”, 1860

Από την ενότητα "Actualites" ("Επίκαιρα")

Λιθογραφία σε χαρτί, 26,8 x 33,4 εκ.

Αρ. Έργου: Π.3271

Μοιραστείτε: