“[…] και κατατασκευάσας εκ του προχείρου πλάστιγγα, έστησα τα βαρέλια μου εις την πλατείαν του χωριού”. - Ράλλης Θεόδωρος

Ράλλης Θεόδωρος (1852 - 1909)

“[…] και κατατασκευάσας εκ του προχείρου πλάστιγγα, έστησα τα βαρέλια μου εις την πλατείαν του χωριού”., πριν το 1892

Εικονογράφηση για το διήγημα του Δημ. Βικέλα "Λουκής Λάρας", 1879

Γκουας και αραιωμένο μελάνι σε χαρτόνι, 25 x 20 εκ.

Δωρεά Δημητρίου και Σαπφούς Μπαλάνου

Αρ. Έργου: Π.3720/8

Μοιραστείτε: