Κάλαθος αχρήστων - Λάμπρου Γιώργος

Λάμπρου Γιώργος (1946)

Κάλαθος αχρήστων, 1972

Μπρούντζος, 77 x 57 x 54 εκ.

Αρ. Έργου: Π.5847

Μοιραστείτε: