Καθιστή γυναικεία μορφή - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Καθιστή γυναικεία μορφή, 1951 - 1956

Πωρόλιθος, 93 x 34 x 44,5 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11614
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: