Καθιστή γυναικεία μορφή ΙΙΙ - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Καθιστή γυναικεία μορφή ΙΙΙ, 1961

Μπρούντζος, 158 x 43 x 24 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12786

Μοιραστείτε: