Καθιστό ζεύγος μορφών - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Καθιστό ζεύγος μορφών, 1963

Γύψος, 138 x 95 x 56 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11612
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: