Κεφάλι αλόγου - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Κεφάλι αλόγου, 1959

Μπρούντζος, 34 x 54 x 14 εκ.

Δωρεά Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων (από την Η΄ Πανελλήνιο)

Αρ. Έργου: Π.3355

Μοιραστείτε: