Κερκυραία κοπέλα - Μποκατσιάμπης Βικέντιος

Μποκατσιάμπης Βικέντιος (1856 - 1933)

Κερκυραία κοπέλα

Υδατογραφία σε χαρτόνι, 55 x 44 εκ.

Συλλογή Ιδρύματος Ε. Κουτλίδη

Αρ. Έργου: Κ.1295

Μοιραστείτε: