Κορμοί - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Κορμοί, 1967

Πωρόλιθος

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.11582/1-2
Εκτίθεται: Μουσείο Καπράλου

Μοιραστείτε: