Κορμός - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Κορμός, 1968

Μπρούντζος, 86 x 53 x 30 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12752

Μοιραστείτε: