Κορμός Νίκης - Καπράλος Χρήστος

Καπράλος Χρήστος (1909 - 1993)

Κορμός Νίκης, 1970

Μπρούντζος, 85 x 66 x 30 εκ.

Πρώην Ίδρυμα Χρήστου και Σούλης Καπράλου

Αρ. Έργου: Π.12782

Μοιραστείτε: